ALGEMENE VOORWAARDEN

  Laatst bijgewerkt: 12 oktober 2020

  Welkom bij funkoeurope.com. Dit is de voornaamste website voor Funko UK Ltd, een in Engeland en Wales opgerichte naamloze vennootschap met bedrijfsnummer 10506769, met een geregistreerd adres op 21 Holborn Viaduct, London, EC1A 2DY  ("Funko"). Funko is eigenaar en onderhoudt funko europe.com samen met onze gerelateerde websites, en andere diensten die door ons worden geleverd (de "Dienst") via welke gebruikers bepaalde producten kunnen kopen. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, inclusief uw aankoop van producten via de Dienst.

  Bindend Contract

  DIT IS EEN BINDEND CONTRACT TUSSEN U EN FUNKO. DOOR TE KLIKKEN OP "ACCEPTEREN", OF OP EEN ANDERE MANIER TOEGANG TE KRIJGEN TOT EN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENST, ACCEPTEERT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U DEZE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN, EN DAT U, ALS VOORWAARDE VOOR UW GEBRUIK VAN DE DIENST, GEBONDEN BENT AAN DEZE VOORWAARDEN EN (SAMEN, DEZE "VOORWAARDEN"). HET IS U NIET TOEGESTAAN TOEGANG TE KRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENST OF EEN VAN DE FUNCTIES OF PRODUCTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA DE DIENST, TENZIJ U AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN. LEES ZE AANDACHTIG DOOR. U MAG PAS DOORGAAN MET DE DIENST NADAT U DEZE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN UW AANVAARDING ERVAN HEBT BETEKEND. UW GEBRUIK VAN DE DIENST BETEKENT ACCEPTATIE VAN DEZE VOORWAARDEN.

  Funko kan deze Voorwaarden te allen tijde periodiek en met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen wijzigen. Controleer deze Voorwaarden regelmatig op wijzigingen. Als een wijziging van deze Voorwaarden uw rechten of verplichtingen wezenlijk wijzigt, kunnen we eisen dat u de gewijzigde Voorwaarden accepteert om de Dienst te blijven gebruiken. Materiële wijzigingen zijn van kracht zodra u de kennisgeving hebt ontvangen of de gewijzigde Voorwaarden hebt aanvaard. Immateriële wijzigingen zijn van kracht bij publicatie. Als u niet akkoord gaat met enige wijziging van de Voorwaarden, moet u het gebruik van de Dienst staken. Uw voortdurende toegang tot en gebruik van de Dienst betekent dat u de Voorwaarden accepteert zoals gewijzigd.

  Funko kan uw gebruik van de Websites en haar contract met u beëindigen als u zich niet aan deze Voorwaarden houdt.

  1.     Funko Producten

  De Dienst biedt u de mogelijkheid om toegang te krijgen tot verschillende Funko-producten, -content en -diensten, waaronder Funko-verzamelobjecten, software, games en op maat gemaakte producten (de "Producten"). Leer van de Dienst over aankomende Funko-evenementen en promoties, en beheer uw Funko-collecties. Alle Producten die toegankelijk zijn via de Dienst zijn uitsluitend bestemd voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik en uw toegang tot en gebruik ervan zijn onderworpen aan deze Voorwaarden.

  De Producten zijn onderhevig aan wijzigingen en kunnen in sommige gevallen onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden, beleidslijnen, regels of richtlijnen die we kunnen plaatsen op of waarnaar we een koppeling maken vanuit de Dienst en die u accepteert ("Aanvullende Voorwaarden"). Er zijn bijvoorbeeld aanvullende voorwaarden van toepassing op wedstrijden die via de Dienst worden uitgevoerd. Funko zal u op de hoogte stellen van deze Aanvullende Voorwaarden in verband met het toepasselijke Product of anderszins. Alle Aanvullende Voorwaarden worden door deze verwijzing opgenomen in, en maken deel uit van, deze Voorwaarden.

  Sommige van de functies van de Dienst vereisen dat u een gebruikersprofiel of gebruikersaccount aanmaakt en sommige vereisen dat u een vergoeding betaalt. Funko zal u op de hoogte stellen wanneer dit nodig is. Wanneer u toegang krijgt tot de Websites via een mobiel netwerk, kunnen de berichten-, gegevens- en andere kosten van uw mobiele netwerkprovider van toepassing zijn.

  2.     Eigendomsrechten en Licentie

  Alle producten, content en diensten die beschikbaar zijn via de Websites zijn beschermd door intellectueel eigendom of andere wetten en zijn eigendom van Funko of haar externe licentiegevers. Dit omvat alle producten, productbeschrijvingen, video's, tekst, grafieken, logo's, afbeeldingen, foto's, illustraties, afgeleide werken, software, visuele interfaces, grafieken, ontwerp, compilatie, informatie, gegevens, computercode (inclusief broncode of objectcode), en elk ander materiaal of elke andere informatie die gepubliceerd wordt op of gebruikt wordt in verband met de Dienst (gezamenlijk de "Content van de Dienst"). Evenzo zijn alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, handelsimago en andere aanduidingen ter identificatie van de Websites, Funko of de Producten die beschikbaar zijn via de websites ('Merken'), zijn eigendom van Funko of haar licentiegevers. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Funko, verkrijgt u geen rechten met betrekking tot de producten, content of diensten die beschikbaar zijn op de Dienst of andere Dienstcontent of de Merken door uw gebruik van de Dienst of anderszins. Alle rechten op de producten, content of diensten en andere Dienstcontent en Merken zijn voorbehouden aan hun respectievelijke eigenaars. Deze paragraaf blijft van kracht na beëindiging van de Voorwaarden.

  Onder voorbehoud van uw volledige en voortdurende naleving van deze Voorwaarden, verleent Funko u een persoonlijk, niet-commercieel gebruik, een niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare en niet-exclusieve beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de Dienst voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Deze licentie omvat het recht op (a) toegang tot en gebruik van de Dienst, en (b) afdrukken van schermafbeeldingen van producten, productbeschrijvingen en soortgelijke materialen voor uw persoonlijk gebruik, mits u geen auteursrechtelijk of andere eigendomsverklaringen verwijdert of wijzigt. Funko kan deze licentie beëindigen na kennisgeving aan u, in welk geval u alle gebruik van het gelicentieerde materiaal moet staken. Tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan, is het u niet toegestaan om enig ander gebruik te maken van de Dienst of de Content van de Dienst.

  Naast de bovenstaande licentie kunnen sommige producten, content en diensten hun eigen licentievoorwaarden hebben, die een aanvulling vormen op deze Voorwaarden.

  3.     Licentiebeperkingen en Gebruikersrichtlijnen

  Zoals hierboven is de licentie die door Funko aan u is verleend, beperkt. Het is ook onderworpen aan bepaalde beperkingen. Tenzij Funko u uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geeft, mag u (a) geen van de producten, content of diensten of enige andere Dienstcontent (of een deel daarvan) op de Dienst doorverkopen; (b) het bovenstaande reproduceren, distribueren, openbaar uitvoeren of openbaar weergeven; (c) enig afgeleid gebruik van de Dienst of de Dienstcontent (of een deel daarvan); of (d) enige functie van de Dienst verstoren of omzeilen, met inbegrip van beveiligings- of toegangscontrolemechanismen. Als het u krachtens de toepasselijke wetgeving verboden is om de Dienst te gebruiken, mag u deze niet gebruiken.

  Door gebruik te maken van de Dienst gaat u ermee akkoord om niet/geen:

  • gebruik maken van datamining, scraper, spider robots of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens om toegang te krijgen tot, te controleren of te kopiëren van de Dienstcontent of andere content of informatie die door de websites wordt gebruikt;

  • meer dan één gebruikersaccount aan te maken;

  • de beperkingen in de uitsluitingskoppen van robots op de Dienst schenden of andere maatregelen omzeilen die worden gebruikt om de toegang tot de dienst te voorkomen of te beperken of de beveiligingsfuncties van de Dienst te verstoren, waaronder: (i) het uitschakelen of omzeilen van functies die het gebruik of het kopiëren van enige content verhinderen of beperken; of (ii) reverse engineering of anderszins proberen de broncode van een deel van de Dienst te ontdekken, behalve voor zover de activiteit uitdrukkelijk is toegestaan door de toepasselijke wetgeving;

  • enige actie ondernemen die naar eigen goeddunken van Funko een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur oplegt of kan opleggen;

  • zich bezighouden met deep-linking naar een deel van de Dienst voor welk doel dan ook;

  • "framing" of "mirroring" technieken gebruiken of op een andere manier enig deel van de Websites opnemen in een andere website;

  • de Dienst of de Content van de Dienst gebruiken anders dan voor het beoogde doel;

  • content op de Dienst te plaatsen in strijd met de Voorwaarden;

  • de Dienst te gebruiken voor enig illegaal doel of in strijd met de lokale, nationale of internationale wetgeving;

  • enig recht van een derde te schenden of anderen aan te moedigen te schenden, onder meer door inbreuk te maken op intellectuele-eigendomsrechten van derden of te verduisteren;

  • de werking van de Dienst of het plezier dat de gebruiker aan de Dienst beleeft te verstoren, onder meer door: (i) het uploaden of anderszins verspreiden van virussen, adware, spyware, wormen of andere schadelijke code; (ii) het maken van ongevraagde aanbiedingen of advertenties aan een andere gebruiker van de Dienst; (iii) het verzamelen van persoonlijke informatie over een andere gebruiker of derde partij zonder toestemming; of (iv) het storen of onderbreken van een netwerk, apparatuur of server die verbonden is met of gebruikt wordt voor het leveren van de Dienst;

  • enige frauduleuze activiteit uit te voeren, inclusief het zich voordoen als een persoon of entiteit, het claimen van een valse affiliatie, het verkrijgen van toegang tot een andere Dienst-account zonder toestemming, of het vervalsen van uw leeftijd of geboortedatum;

  • de toegang te verkopen of anderszins over te dragen die is verleend onder deze Voorwaarden of enige Dienstcontent of enig recht of vermogen om Materialen te bekijken, te openen of te gebruiken; of

  • trachten één van de hierboven beschreven handelingen uit te voeren of iemand te helpen of toe te staan één van de hierboven beschreven handelingen aan te gaan.

  Elk gebruik van de Dienst of de Content van de Dienst, anders dan uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden, vormt een schending van de Voorwaarden en kan een inbreuk vormen op de intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten van Funko en een schending content en van de van toepassing zijnde wetgeving.

  4.     Geschiktheid; Een Account Aanmaken

  U moet ten minste 18 jaar oud zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, verklaart en garandeert u ons dat: (a) u ten minste 18 jaar oud bent; (b) u niet eerder bent geschorst of verwijderd uit de Dienst; en (c) uw registratie en uw gebruik van de Dienst in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Als u een entiteit, organisatie of bedrijf bent, verklaart de persoon die deze Voorwaarden namens u aanvaardt en garandeert hij/zij dat hij/zij bevoegd is om u aan deze Voorwaarden te binden en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

  Funko biedt een verscheidenheid aan Producten de Dienst. Sommige van deze zijn gratis beschikbaar en andere vereisen dat u een vergoeding betaalt. Funko zal u van tevoren op de hoogte stellen als er een vergoeding in rekening wordt gebracht.

  Veel van de functies die beschikbaar zijn via de Websites vereisen echter dat u een account (' Gebruikersaccount') instelt om ze te openen. Als u al een Funko-gebruikersaccount hebt, kunt u dat mogelijk gebruiken in plaats van een nieuw account aan te maken. Wanneer u een Gebruikersaccount instelt, wordt u gevraagd om bepaalde informatie over uzelf op te geven, waaronder uw voornaam, achternaam, e-mailadres en andere informatie. U wordt ook gevraagd om een uniek wachtwoord voor uw Gebruikersaccount te selecteren en u stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw Gebruikersaccount. U kunt uw Gebruikersaccount gebruiken om uw Registratiegegevens bij te werken, te herzien of te verwijderen (zoals hieronder gedefinieerd); producten aan te schaffen; en anderszins uw bestellingen en het gebruik van en de interactie met de Dienst te beheren. Door u te registreren voor een Gebruikersaccount gaat u ermee akkoord (a) nauwkeurige en actuele informatie over u te verstrekken, zoals vereist kan zijn tijdens het registratieproces ("Registratiegegevens"); (b) u niet uit te geven of een verkeerde voorstelling te geven van uw relatie met een persoon of entiteit of de gebruikersnaam, het wachtwoord of andere accountgegevens van een andere persoon te gebruiken, of valse gegevens te verstrekken voor een ouder of voogd; (c) de veiligheid van het wachtwoord en de identificatie van uw Gebruikersaccount te handhaven; (d) om de Registratiegegevens en alle andere informatie die u aan Funko verstrekt te onderhouden en onmiddellijk bij te werken, om deze nauwkeurig en actueel te houden; (e) om alle risico's van onbevoegde toegang tot de Registratiegegevens en alle andere informatie die u aan Funko verstrekt te accepteren; en (e) om Funko onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van uw Gebruikersaccount of enige andere inbreuk op de veiligheid door een e-mail te sturen naar [email protected]

  Door een Account aan te maken, verklaart en garandeert u dat:

  • alle informatie die u voor uw gebruikersaccount indient, is waarheidsgetrouw en nauwkeurig;

  • u ten minste 18 jaar oud bent;

  • u deze Voorwaarden hebt gelezen; en

  • u bent volledig in staat en bevoegd om de algmene voorwaarden, verplichtingen, verklaringen en verantwoordelijkheden in deze Voorwaarden aan te gaan, en om ze te respecteren en na te leven.

  Als u een bepaling van deze Voorwaarden schendt, wordt uw toestemming om toegang te krijgen tot de Dienst en deze Voorwaarden automatisch beëindigd. Funko kan uw Gebruikersaccount te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving opschorten of beëindigen wanneer u deze Voorwaarden of aanvullende voorwaarden schendt. Als Funko uw Gebruikersaccount of deze overeenkomst opschort of beëindigt, begrijpt u en stemt u ermee in dat u (tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald) geen terugbetaling of ruil zult ontvangen voor enige content of gegevens die aan uw Gebruikersaccount zijn gekoppeld, of voor iets anders. U kunt uw Gebruikersaccount en deze Voorwaarden te allen tijde beëindigen door contact op te nemen met de klantenservice via [email protected]

  5.     Algemene Aankoopvoorwaarden

  Voor sommige functies van de Dienst moet u een Gebruikersaccount instellen om gerelateerde Funkoproducten te kunnen kopen. Voordat u kosten betaalt, krijgt u de gelegenheid om de kosten die u in rekening worden gebracht te bekijken en te accepteren. Alle kosten worden niet terugbetaald, tenzij anders vermeld in ons terugbetalingsbeleid dat hier beschikbaar is. Funko kan naar eigen goeddunken promotionele aanbiedingen doen met verschillende functies en verschillende prijzen voor alle klanten van Funko. Deze promotionele aanbiedingen zijn, tenzij ze aan u worden gedaan, niet van toepassing op uw aanbieding of deze Voorwaarden.

  Alle aankopen van de Dienst zijn onderworpen aan deze Voorwaarden, met inbegrip van Funko's beleid voor annuleringen, vervangingen, verzending, prijzen en betalingen die allemaal te vinden zijn op: https://www.funko.com/terms-and-conditions. Bovendien zijn sommige aankopen onderworpen aan individuele aankoopvoorwaarden en -instructies, die worden vermeld op de toepasselijke productpagina(s). Voordat u een aankoop doet, moet u ervoor zorgen dat u de Voorwaarden en het bijbehorende beleid leest.

  U machtigt Funko om alle bedragen voor de bestellingen die u doet zoals beschreven in deze Voorwaarden of gepubliceerd door Funko, inclusief alle toepasselijke belastingen, in rekening te brengen volgens de betaalmethode die is opgegeven in uw Gebruikersaccount. Als u kosten betaalt met een creditcard, kan Funko voorafgaand aan uw aankoop een pre-autorisatie op uw creditcardrekening vragen om te controleren of de creditcard geldig is en over het benodigde saldo of krediet beschikt om uw aankoop te dekken.

  Funko tracht ervoor te zorgen dat de content, productbeschrijvingen, prijzen en andere informatie op de Dienst zo nauwkeurig mogelijk zijn. Funko garandeert of waarborgt echter niet dat de informatie over de Dienst accuraat, volledig of vrij van fouten is, en Funko verbindt zich er niet toe of verplicht zich niet om de content, de productbeschrijvingen of andere informatie over de Dienst bij te werken. Funko kan op elk moment de content, productbeschrijvingen of andere informatie op de Dienst en/of enig aspect van de Dienst wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Funko behoudt zich ook het recht voor om hoeveelheden van een Funko-product gekocht door een individuele klant te beperken en om een speciaal evenement, promotie of speciale aanbieding te herzien, op te schorten of te beëindigen op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van Funko.

  Met betrekking tot Producten die op de Dienst kunnen worden vermeld, stelt Funko alles in het werk om dergelijke Producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De kleuren, afmetingen en details die u op uw computerscherm ziet, kunnen echter verschillen, afhankelijk van uw apparatuur. Funko kan niet garanderen dat uw apparatuur de details van onze Producten nauwkeurig weergeeft.

  Door Producten te kopen, gaat u ermee akkoord om aan alle Voorwaarden te voldoen. U verklaart ook dat u 18 jaar of ouder bent. Indien een aankoop door een minderjarige wordt gedaan, is Funko niet verplicht een terugbetaling aan te bieden, maar kan dit naar eigen goeddunken gebeuren.

  6.     Producten

  U kunt Producten kopen via de Dienst. Wanneer u deze artikelen koopt, stuurt Funko ze naar u volgens Funko's betalings-, verzend- en retourbeleid. Wanneer u dergelijke Producten koopt, bent u eigenaar van het fysieke artikel. Maar u verkrijgt geen rechten op enig intellectueel eigendom dat in deze items wordt belichaamd. Funko behoudt alle auteurs-, merk-, imago- en andere rechten op deze producten en uw gebruik ervan is onderworpen aan de door Funko behouden rechten.

  7.     Communicatie met Funko

  Funko hoort graag van u. Houd er echter bij uw communicatie met Funko rekening mee dat Funko, tenzij we daar specifiek om vragen, geen vertrouwelijke, geheime of eigendomsinformatie of ander materiaal van u vraagt of wenst te ontvangen via de Dienst, per e-mail of op een andere manier, en dat Funko geen ideeën of suggesties met betrekking tot producten, diensten, marketingplannen of andere zaken accepteert of in overweging neemt.

  Dergelijke Inzendingen, materialen, content, informatie, creatieve werken, demo's, ideeën, vragen, opmerkingen, antwoorden, suggesties, concepten, methoden, systemen, ontwerpen, plannen, technieken of dergelijke die via de Dienst, post, e-mail of anderszins bij Funko worden ingediend, of die door u worden verzonden, gepost of geüpload naar de Dienst (gezamenlijk "Uw Inzendingen") worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk, en Funko neemt geen enkele verantwoordelijkheid, verplichting of aansprakelijkheid op zich voor deze Inzendingen of voor de ontvangst of niet-ontvangst van deze Inzendingen door Funko. Funko kan Uw Inzendingen te allen tijde verwijderen of vernietigen. De ontvangst van uw Inzendingen door Funko is geen erkenning door Funko van hun nieuwheid, prioriteit of originaliteit, en het doet geen afbreuk aan het recht van Funko om bestaande of toekomstige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot uw Inzendingen te betwisten.

  Door uw Inzendingen bij Funko in te dienen of te verzenden, verleent u Funko een niet-exclusief, royaltyvrij, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig overdraagbaar, overdraagbaar en sublicentieerbaar recht en licentie om uw Inzendingen te kopiëren, te reproduceren, te distribueren, te publiceren, te verzenden, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, weer te geven, te distribueren, te verkopen, in licentie te geven, in het openbaar uit te voeren, afgeleide werken voor te bereiden op, en anderszins uw Inzendingen te gebruiken of te benutten over de hele wereld in alle mogelijke media. U verklaart en garandeert dat: (a) u hebt het recht en de toestemming om het voorgaande toe te kennen zonder toestemming van een derde partij, en (b) uw Inzendingen zijn correct en, zoals toegestaan door Funko onder deze Voorwaarden, maken ze geen inbreuk op enig recht van een derde partij en zullen ze dat ook niet doen. Het voorgaande is onderworpen aan de verplichtingen van Funko op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  8.     Onderzoeken

  Funko behoudt zich het recht voor om, zonder enige beperking,: (a) onderzoek te doen naar vermoede inbreuken op de beveiliging van de Dienst of zijn informatietechnologie of andere systemen of netwerken, (b) onderzoek te doen naar vermoede inbreuken op deze Voorwaarden of inbreuken op aanvullende voorwaarden en regels die in verband met een bepaalde dienst of functie op de Dienst worden geplaatst, (c) de wetshandhavingsautoriteiten te betrekken bij en samen te werken met het onderzoek naar dergelijke zaken, (d) overtreders van deze Voorwaarden te vervolgen in de volledige omvang van de wet, (e) de content van de Dienst te verwijderen of te wijzigen, met inbegrip van alle materialen of items die u hebt verkregen door uw gebruik van de Dienst, en (f) de Dienst te beëindigen of uw toegang tot de Dienst te beëindigen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook en zonder enige verplichting aan u.

  9.     Banners, advertenties en promoties

  Funko behoudt zich het recht voor om banners, advertenties, promoties en soortgelijke content in de gehele Dienst te plaatsen. Funko kan adverteerders en bedrijfspartners ook toestaan om content op de Dienst te plaatsen. Deze content kan gericht zijn naar gebruikers op basis van informatie die zij verstrekken via het gebruik van de Dienst of andere informatie. Funko heeft geen controle, onderschrijft of neemt dergelijke activiteiten niet over en we geven geen enkele verklaring of garantie van welke aard dan ook. Alle interacties, correspondentie en zakelijke transacties die u hebt met adverteerders en andere derden die op of via de Dienst worden gevonden (inclusief via de gekoppelde Dienst van derden) zijn uitsluitend tussen u en de derde partij (inclusief, zonder beperking, kwesties met betrekking tot de content van advertenties van derden, betalingen, levering van goederen, garanties en dergelijke). Funko wijst alle aansprakelijkheid in verband met hen af. Het voorgaande is onderworpen aan de verplichtingen van Funko op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  10.  Beperking van aansprakelijkheid

  Als we deze Voorwaarden niet naleven, zijn we verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar gevolg zijn van het breken van dit contract of het nalaten om redelijke zorg en vaardigheden te gebruiken. Verlies of schade is te verwachten als ofwel het duidelijk is dat het zal gebeuren of als, op het moment dat het contract werd gesloten, zowel wij als u wisten dat het zou kunnen gebeuren. Onze aansprakelijkheid voor dergelijk verlies of schade zal niet hoger zijn dan de aankoopprijs van het Product

  In geen geval zullen we onze aansprakelijkheid beperken wanneer dit onwettig is of wanneer het onze aansprakelijkheid betreft voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; voor fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; voor schending van uw wettelijke rechten met betrekking tot de producten, inclusief het recht om Producten te ontvangen die dat wel zijn: zoals beschreven en overeenkomen met de informatie die we aan u hebben verstrekt en met elk monster of model dat u hebt gezien of onderzocht; van bevredigende kwaliteit zijn; geschikt zijn voor een bepaald doel dat aan ons bekend is gemaakt; met redelijke vaardigheid en zorg zijn geleverd en, indien door ons geïnstalleerd, correct zijn geïnstalleerd; en voor defecte Producten.

  11.  Overmacht

  Zonder beperking van enige bepaling in de voorgaande sectie is Funko niet aansprakelijk of wordt deze geacht in strijd te zijn met deze Voorwaarden voor het niet of te laat nakomen van één van de verplichtingen van Funko met betrekking tot Funko-producten, indien de vertraging of het niet nakomen het gevolg is van een oorzaak die buiten de redelijke controle van Funko valt. We nemen zo snel mogelijk contact met u op om u op de hoogte te stellen van de vertraging of storing, en zullen stoppen om het effect van de vertraging te minimaliseren. Als we dit doen, zijn we niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door het evenement, maar als er een risico van een aanzienlijke vertraging bestaat, kunt u contact met ons opnemen om het contract te beëindigen en een terugbetaling te ontvangen voor alle Producten waarvoor u hebt betaald maar niet hebt ontvangen. Oorzaken buiten Funko's redelijke controle omvatten, maar zijn niet beperkt tot, overmacht, overstromingen, explosies, natuurrampen, stormen, brand of ongevallen; oorlog of oorlogsdreiging, blokkade, sabotage, opstand, terrorisme, oproer of burgerlijke onrust; epidemie, pandemie of virale uitbraak; daden, beperkingen, voorschriften, wetten, verboden of maatregelen van welke aard dan ook van de kant van een overheidsinstantie, internationale, federale, staats- of lokale autoriteit; import- of exportreglementen of embargo's; stakingen of andere industriële acties of handelsgeschillen (waarbij werknemers van Funko of een derde partij betrokken zijn); problemen bij het verkrijgen van grondstoffen, arbeid, transport, brandstof, onderdelen of machines; en stroomstoringen of defecten in machines, inclusief defecten aan computers of andere apparatuur.

  12.  Termijn, Beëindiging en Wijziging van de Dienst

  1. Termijn. Deze Voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat u de Voorwaarden accepteert of de Dienst voor het eerst downloadt, installeert, opent of gebruikt, en eindigt wanneer deze wordt beëindigd zoals beschreven in Artikel 12.b .

  2. Beëindiging. Als u een bepaling van deze Voorwaarden schendt, wordt uw toestemming om toegang te krijgen tot de Dienst en deze Voorwaarden automatisch beëindigd. U kunt uw account en deze Voorwaarden te allen tijde beëindigen door contact op te nemen met de klantenservice via [email protected]

  3. Gevolgen van Beëindiging. Na beëindiging van deze Voorwaarden: (a) uw licentierechten worden beëindigd en u moet onmiddellijk alle gebruik van de Dienst staken; (b) u bent niet langer gemachtigd bent om toegang te krijgen tot uw account of de Dienst; (c) u moet Funko elk onbetaald bedrag betalen dat vóór de beëindiging verschuldigd was; en (d) alle betalingsverplichtingen die zijn opgebouwd vóór de beëindiging, dit Sectie 12, en sectie 10, Error! Reference source not found. 10, 13, en andere bepalingen die uitdrukkelijk als voortbestaand zijn vermeld, zullen voortbestaan. 

  4. Wijziging van de Dienst. Funko behoudt zich het recht voor om de Dienst te allen tijde te wijzigen of te beëindigen (inclusief door bepaalde functies van de Dienst te beperken of te beëindigen), tijdelijk of permanent, zonder kennisgeving aan u. Funko is niet aansprakelijk voor enige wijziging van de Dienst of enige opschorting of beëindiging van uw toegang tot of gebruik van de Dienst.

   13.  Diversen

   1. Algemene Voorwaarden.

    1. Deze Voorwaarden, samen met Aanvullende Voorwaarden en alle andere overeenkomsten die uitdrukkelijk door verwijzing in deze Voorwaarden zijn opgenomen, vormen de volledige en exclusieve overeenkomst tussen u en Funko met betrekking tot uw gebruik van de Dienst en de aankoop van de Producten.

    2. U mag deze Voorwaarden of uw rechten onder deze Voorwaarden niet geheel of gedeeltelijk toewijzen of overdragen, van rechtswege of anderszins, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We kunnen deze Voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming toewijzen. Dit contract is tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft het recht om zijn Voorwaarden af te dwingen.

    3. Het niet eisen van uitvoering van een bepaling zal geen invloed hebben op ons recht om uitvoering te eisen op enig ander moment daarna, noch zal een verklaring van afstand door ons van een schending of verzuim van deze Voorwaarden, of een bepaling van deze Voorwaarden, een verklaring van afstand zijn van een latere schending of verzuim of een verklaring van afstand van de bepaling zelf.

    4. Het gebruik van rubriekkoppen in deze Voorwaarden is alleen voor het gemak en zal geen invloed hebben op de interpretatie van enige bepaling.

    5. In deze Voorwaarden betekent het gebruik van het woord "met inbegrip van" "met inbegrip van maar niet beperkt tot".

    6. Als een deel van deze Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht, zal het niet-afdwingbare deel zoveel mogelijk van kracht worden en blijven de overige onderdelen volledig van kracht.

   1. Toepasselijk Recht. Deze Voorwaarden worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales. De bevoegde rechtbanken van Engeland en Wales zijn bevoegd voor alle vorderingen die voortvloeien uit deze Voorwaarden.

   2. Online Geschillenbeslechting Alternatieve geschillenbeslechting is een proces waarbij een onafhankelijk orgaan de feiten van een geschil in overweging neemt en dit tracht op te lossen, zonder dat u naar de rechter hoeft te stappen. Als u niet tevreden bent met de manier waarop we een klacht of probleem hebben behandeld, kunt u contact opnemen met de alternatieve geschillenbeslechting die we gebruiken. Houd er rekening mee dat geschillen online kunnen worden beslecht via het online geschillenbeslechtingsplatform van de Europese Commissie .

   3. Contactgegevens. De Dienst wordt aangeboden door Funko UK Ltd, van Holborn Viaduct, London, EC1A 2DY. U kunt contact met ons opnemen door briefwisseling te sturen naar dat adres of door een e-mail te sturen naar [email protected]

   4. Geen Ondersteuning. Wij zijn niet verplicht om ondersteuning te bieden voor de Dienst. In gevallen waar we ondersteuning kunnen bieden, zal de ondersteuning onderworpen zijn aan gepubliceerd beleid.