FunkoEurope.com FunKon Zomer 2021 Exclusieve toegang Algemene voorwaarden

Wij zijn Funko UK Ltd, een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Engeland en Wales met bedrijfsnummer 10506769 en met de statutaire zetel op 21 Holborn Viaduct, Londen, EC1A 2DY, Verenigd Koninkrijk ("Funko"). Door deel te nemen aan de sweepstakes accepteert u deze algemene voorwaarden en gaat u daarmee akkoord. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, dan mag u niet deelnemen aan de sweepstakes. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u de algemene voorwaarden leest alvorens deel te nemen aan de sweepstakes. Wij raden u aan deze algemene voorwaarden af te drukken en te bewaren of een kopie daarvan te bewaren, zodat u die later nog kunt raadplegen.

 1. De prijstrekking staat open voor alle inwoners van het VK, Ierland, Spanje, Duitsland, Italië, Frankrijk, Nederland, België en Portugal van 18 jaar en ouder, behalve voor medewerkers van Funko, hun familieleden, vertegenwoordigers en derden die rechtstreeks worden geassocieerd met het beheer van de prijstrekking.
 2. Deelname aan de sweepstakes is gratis en er zijn daarvoor geen aankopen nodig. Als u wilt deelnemen aan de sweepstakes moet u (i) een account aanmaken op Funkoeurope.com en een geldig bezorgadres in een van de in aanmerking komende landen opgeven (ii) u aanmelden voor de nieuwsbrief van FunkoEurope.com en (iii) u aanmelden voor de sweepstakes via de hyperlink in een uitnodiging die op 19 juli 2021 Britse tijd wordt gemaild naar alle geldige accounts op FunkoEurope.com, en ons alle aanvullende informatie verstrekken waarom wij kunnen vragen. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat uw accountgegevens actueel zijn om 23:59:59 uur Britse tijd om de e-mail met de uitnodiging te ontvangen.
 3. Alle inzendingen moeten worden ingediend via de in deel 2 hierboven uiteengezette methode en er is slechts één inzending per persoon/account toegestaan. Funko behoudt zich het recht voor om accounts te verwijderen of te blokkeren als die volgens Funko (i) meerdere of duplicaat accounts omvatten, (ii) via automatische methoden zijn aangemaakt, of (iii) anderszins zijn bedoeld om de limiet van één inzending per persoon te omzeilen. Inzendingen moeten van een niet-privé account afkomstig zijn om in aanmerking te komen.
 4. De openingsdatum voor inzendingen is 19 juli 2021. De sluitingsdatum van de prijstrekking is 23:59:59 uur Britse tijd op 23 juli 2021. Inzendingen die na deze tijd worden ontvangen, worden niet geaccepteerd.
 5. Funko aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die niet goed zijn voltooid vanwege een technische fout, een technische storing, een storing in computerhardware of -software, of een storing in een satelliet, netwerk of server van welke aard dan ook.
 6. Er worden in totaal maximaal 16.800 winnaars gekozen via een willekeurige, door een computerproces uitgevoerde trekking op 26 juli 2021.
 7. Elke winnaar ontvangt een wachtwoord om toegang te krijgen tot een van de vier tijdslots voor FunkoEurope.com FunKon Zomer 2021 (“Evenement”). De kans om te winnen is afhankelijk van het aantal inzendingen dat wordt ontvangen. De geselecteerde deelnemers worden willekeurig verdeeld in vier groepen van gelijke grootte. De eerste groep krijgt toegang tot het Evenement van 12:00 – 12:30 uur Britse tijd op 4 augustus 2021 (“Tijdslot 1”), (ii) de tweede groep krijgt toegang tot het Evenement van 13:00 – 13:30 uur Britse tijd op 4 augustus 2021 (“Tijdslot 2”), (iii) de derde groep krijgt toegang tot het Evenement van 14:00 – 14:30 uur Britse tijd op 4 augustus 2021 (“Tijdslot 3”), en (iv) de vierde groep krijgt toegang tot het Evenement van 15:00 – 15:30 uur Britse tijd op 4 augustus 2021 (“Tijdslot 4”).
 8. De winnaars worden op 28 juli 2021 via e-mail in kennis gesteld van het feit dat ze geselecteerd zijn en van het tijdslot dat aan hen is toegewezen. De e-mail met de kennisgeving bevat instructies om toegang te krijgen tot het Evenement.
 9. Het winnen van de sweepstakes biedt u uitsluitend toegang tot het Evenement. Het garandeert niet dat iemand toegang krijgt tot bepaalde producten.  Toegang tot het Evenement is behoudens de volgende beperkingen:
  • Meerdere afrekeningen door één deelnemer aan het Evenement zijn niet toegestaan. As een deelnemer meer dan één afrekening probeert te voltooien of uitvoert, worden alle transacties geannuleerd.
  • Alleen op de Evenementpagina vermelde producten (“In aanmerking komende producten”) kunnen tijdens het Evenement worden gekocht.  Producten die anderszins te koop zijn op www.funkoeurope.com.com kunnen niet worden gekocht terwijl u bent ingelogd op de Evenementpagina.
  • De beschikbare In aanmerking komende producten voor het Evenement worden gelijk verdeeld verspreid over de Tijdslots.
  • De limiet is één (1) eenheid per In aanmerking komend product per geselecteerde deelnemers. Bestellingen voor meerdere eenheden van hetzelfde In aanmerking komende product worden geannuleerd.
  • Toegang tot het Evenement is geen garantie dat In aanmerking komende producten beschikbaar zijn. Het aantal In aanmerking komende producten is zeer beperkt en naar verwachting zullen alle In aanmerking komende producten worden uitverkocht.  Beschikbaarheid wordt bepaald door met succes voltooide afrekening.
  • Toegang tot het Evenement en/of geslaagde aankoop van In aanmerking komende producten garandeert niet dat deelnemers een bepaalde “exclusive” sticker (zij het een virtual con of conventie-exclusive) krijgen op de In aanmerking komende producten die ze ontvangen. In aanmerking komende producten omvatten ten minste één toepasselijke exclusive sticker, maar er zijn geen garanties welke sticker een bepaalde deelnemer zal ontvangen.
  • Aankopen die tijdens het Evenement worden gedaan worden geannuleerd als ze zijn gekocht in strijd met deze algemene voorwaarden of als resultaat van onbevoegde toegang tot het Evenement.
 10. De prijs voor de winnaar is niet restitueerbaar, niet inwisselbaar en niet overdraagbaar en er wordt geen alternatief in contanten aangeboden. Ingeval van onvoorziene omstandigheden of omstandigheden waarover wij geen redelijke controle hebben, behoudt Funko zich het recht voor om de prijs te vervangen door een alternatieve prijs van gelijke of hogere waarde, of om de sweepstakes zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk of voorgoed te wijzigen of te stoppen.
 11. De beslissing van Funko met betrekking tot de prijstrekking is definitief en bindend en daar kan niet over worden gecorrespondeerd.
 12. Als u er bezwaar tegen hebt dat uw achternaam, land en winnende inzending deels of in hun geheel worden gepubliceerd of beschikbaar worden gesteld, dan kunt u contact opnemen met Funko via supportEMEA@funko.com. Funko dient de informatie en winnende inzending op verzoek echter openbaar te maken aan de Britse Advertising Standards Authority.
 13. Door deel te nemen, worden deelnemers geacht deze algemene voorwaarden geaccepteerd te hebben en daaraan gebonden te zijn. Funko behoudt zich het recht voor om personen die inbreuk maken op deze algemene voorwaarden toegang te weigeren of te weigeren om de prijs aan hen toe te kennen.
 14. Funko behoudt zich het recht voor om de sweepstakes ongeldig te maken, te annuleren, op te schorten of te wijzigen als dat nodig blijkt.
 15. Persoonsgegevens die in het kader van de sweepstakes worden verstrekt, worden uitsluitend verwerkt zoals uiteengezet in het Privacybeleid van (https://funkoeurope.com/pages/privacy-cookies-policy). Zie ook deel ‎12 met betrekking tot bekendmaking van de winnaars.
 16. De algemene voorwaarden van de sweepstakes worden door verwijzing opgenomen in de algemene voorwaarden van Funko (https://funkoeurope.com/pages/terms-conditions). Ingeval van conflicten zijn de algemene voorwaarden van deze sweepstakes doorslaggevend.
 17. Op de prijstrekking is de wetgeving van Engeland van toepassing en deelnemers aan de prijstrekking zijn onderworpen aan de rechtsbevoegdheid van de Engelse gerechtshoven.